V podjetju Kunstel & Kikel se ukvarjamo s preučevanjem lokacij, oblikovanjem in projektiranjem objektov ter pripravo gradbene dokumentacije. Našim naročnikom nudimo projekte od idejne zasnove do pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja vključno z izvedbenimi načrti. Naša posebnost je, da izdelamo projekt po meri za vsakega naročnika posebej, saj je vsak projekt zgodba zase.

Poznavanje zakonodaje in kvalitetni načrti so most do uspešnega projekta naših naročnikov. Med drugim smo sodelovali z nekaterimi pomembnimi mednarodnimi podjetji in posamezniki, ki so želeli ustvariti edinstvene projekte v Londonu in na Bližnjem vzhodu. V Slovenskem okolju sodelujemo z izbranimi partnerji ter nekaterimi posameznimi investitorji na področju preverb lokacij, pri pripravi dokumentacije za uporabna in gradbena dovoljenja, ter izrisu arhitekturnih načrtov. Vedno pa ostajamo vpeti tudi v gradbeno fazo, da zagotovimo izvedbo po predloženih načrtih.

KDO SMO

Ožjo ekipo sestavljamo:

arhitektka, projektni vodja, vodja projektov

arhitekt, specialist za arhitekturo in 3d vizualizacije

gradbena tehnica, specialistka za legalizacije

gradbenica, specialistka za gradbeno dokumentacijo

notranji dizajner, specialist za interier in 3d vizualizacije

Ožjo ekipo sestavljamo arhitekturno usposobljeni oblikovalci, soprojektanti in projektne vodje, ki v projekte vnašamo sveže ideje, sodobno razmišljanje in imamo podobno vizijo združevanja kreativnega in tehničnega ozadja za oblikovanje arhitekture, ki se smiselno umešča v okolico in je hkrati lepa in praktična.

OSTALI SODELUJOČI

Za vsakim uspešnim projektom stoji skupek tima, ki je rezultat uspešnega sodelovanja vseh sodelujočih. Širško ekipo sestavljajo soprojektantje – statiki, elektro, strojni projektanti ter ostali strokovnjaki, ki nastopijo v različnih fazah projektiranja – od inženirjev požarne varnosti do prometnih tehnikov ter ostalih. Vsak v verigi ima svojo funkcijo in doda k projektu svojo noto.

Na širši ravni sodelujemo z gradbeni inženiringi, geodetskimi pisarnami ter ostalimi strokovnjaki, ki nastopijo v različnih fazah procesa in so ključni za uspeh projekta. Navajeni smo, da imamo opravka z lokalnimi upravnimi enotami in ostalimi institucijami za izdajanje pozitivnih mnenj k projektom.

Redno sodelujemo s pravno pisarno in sodelujemo z nepremičninsko agencijo za povečanje komercialne vrednosti stanovanj za prodajo ali oddajo in opremo prostorov.

NAŠ PRISTOP

Kakovost arhitekturnih rešitev, ustvarjanje dodane vrednosti ter zadovoljstvo naših strank so naše glavno vodilo pri ustvarjanju novih projektov.

Skupaj z vami si začrtamo izhodišča ter določimo rezultate, da boste vedeli, kaj lahko pričakujete. Če tekom projekta pride do ovir ali so potrebne spremembe, poskrbimo da vedno tudi prvi izveste. Z vami nato redno pregledujemo projekt, da zagotovimo, da gre vse po načrtih in izpolnjuje vsa vaša pričakovanja.

Predvsem pa se držimo rokov, saj se zavedamo kako pomembno je, da jih spoštujemo.

K vsakemu projektu pristopamo individalno in projekt prilagodimo specifičnim zahtevam prostorske in gradbene zakonodaje ter karakteristikam dane lokacije. Sposobni smo prevzeti celoten projekt ali pa vam stati ob strani le na ključnih in kritičnih točkah začrtanega projekta. Enostavno smo soudeleženi v del procesa, kjer nas najbolj potrebujete kot podporo začrtani investiciji.

NAŠA ARHITEKTURA

Naš slog oblikovanja privlači zanimanje pri podjetjih in posameznikih, ki si želijo ustvariti prostor, ki navdušuje, izziva in prinaša dani lokaciji dodano vrednost. Naj gre za oblikovanje novega doma v skednju na podeželju ali pa oblikovanje nove poslovne stavbe v mestu, vsak projekt prinaša nov izziv, ki se ga lotimo z enako vnemo.

Izrisali smo nekaj večjih objektov za gradbene inženiringe v Sloveniji, ter oblikovali nekaj pomembnejših zasnov na Bližnjem vzhodu. V Sloveniji sodelujemo z gradbenimi inženiringi na področju novih EU smernic za projektiranje Domov za ostarele ter lokalnimi partnerji na področju pridobivanja lokacijskih informacij, priprave dokumentacije za pridobitev dovoljenj in izrisu kvalitetnih arhitekturnih zasnov. Poskrbimo za kvalitetno izrisane in dokumentirane načrte ter estetsko oblikovane, moderno zasnovane in funkcionalno premišljene arhitekturne zasnove, ki zadovoljujejo tako naročnika kot končnega uporabnika.